استادان، فرهیختگان و پژوهشگران عزیز

به استحضار می رساند با مدد الهی و حمایت شما بزرگواران چهارمین همایش "علوم انسانی قرآن بنیان" با محوریت "نقد قرآنی نظریه های علوم انسانی" در زمستان ۱۴۰۲ و در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.
از عموم شما عزیزان درخواست می شود با عنایت به عنوان و محور اعلام شده، مقالات خود را(بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه) صرفا از طریق ایمیل همایش ارسال فرمایید.

بابت شرکت در همایش و نیز داوری مقالات هزینه ای دریافت نخواهد شد و مقالات خود را صرفاً به آدرس QURAN3@ATU.AC.IR ارسال فرمایید.

                                                                                                                       

                                                                                                                                               حمیدرضا بصیری

                                                                                                                                    دبیر همایش "علوم انسانی قرآن بنیان"

برگزار کنندگان

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی-دانشکده الهیات و معارف اسلامی

حمایت کنندگان

login